matching ซื้อ = ขาย

posted on 31 Jul 2013 04:21 by marina471 in Rina-in-Memory directory Diary
my today's diary

 
images by free.in.th
 
 
เวลาตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้น (ทอง เงินตราหรือ ที่ดิน) ลองหยุดคิดว่า ฝ่ายตรงข้ามทำไมจะทำแบบนั้น  
 
เช่น สมมุติจะซื้อหุ้น อารมณ์แม่งอยากซื้อมาก ข่าวดีสารพัด ผลประกอบการณ์ดี อนาคตไกล  ลองคิดว่า คนที่จะขายให้เราทำไมแม่งมันอยากขายจังว่ะ  
 
 
 
 
ปิดท้าย
 
รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง